March's top plastic bags in marathi slogan ideas. plastic bags in marathi phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Plastic Bags In Marathi Slogan Ideas

प्लास्टिक बॅग्जवरील मराठी नारे

प्लास्टिक बॅग्ज हे एक प्रचलित उपकरण आहेत, ज्याचा वापर स्वतःच्या संकल्पनात असुं तरी काही वेळा हा अहम रूपात होईल. प्लास्टिक हा मानव जीवनासाठी अत्यंत महत्वाचा साधन झाला आहे. ठरलेल्या खालील उदाहरणांमध्ये पहा कि माणूस रोजच्या जीवनात बॉक्सचा वापर करत असतो आणि त्यासाठीचा पॅकेजिंग मध्ये प्लास्टिक बॅग्ज बदलून आहेत. प्लास्टिक बॅग्ज वापर करण्याचा दुष्परिणाम म्हणजे या बॅग्जच्या उत्पादन केलेल्या प्लास्टिक जीवनाला खतरे व्हावा.असुरक्षित व्यवहारामुळे, महत्वाचे हिस्से झालेल्या काही प्लास्टिक बॅग्जांना अटक करण्यासाठी, काही अभियान मांडतात आणि मराठीतल्या नार्यांनी मराठी नार्यांनी पुरुषांना जागृत करण्यासाठी बॅग्ज वापरण्यास बदलून पदवी मांडल्या आहेत.एक मराठी नारा जे प्रसिद्ध आहे तो 'बिना बॅग लगायें ना' आहे. हा नारा अत्यंत स्पष्ट आणि जन्मजात बदललेल्या सुचनांचा दर्शवावा जे सर्वांच्या रहवासासाठी आवश्यक आहे. इतर प्रसिद्ध मराठी नारे या पानावर पाहू शकता ‘एक बॅग वळवा, धर्माच्या मार्गाचा’, ‘पॉलीथिन बॅग्ज नको! धरतीचे सुरक्षित करो’ आणि ‘पंतप्रधान जागो आणि सेट करो, देश बचाओ, पॉलीथिन बॅग्ज फेकू नको’! खासगी ते नारे ज्या नात्यांचा उल्लेख आहे, दुर्मिळती जूना नुसताच करतात, त्याबद्दल सुचवलेला उभा काढतात आणि लोकांमधील शक्तिशाली संदेश दर्शवितात. इतर आणखी, पताका, लेख आणि इतर साधने त्यांच्यामुळे यशस्वी झाली आहेत.परिणामकारक बॉक्स बंद करण्यासाठी आणि प्राकृतिक आणि मानवाच्या स्वास्थ्यासाठी सुरक्षित ठरून राहण्यासाठी, एक महत्वाचा अभियान आहे हे नारे. या अभियानाची ताकद वाढत राहील आणि लोक बिना प्लास्टिक बॅगच्या मदतीने आत्मविश्वास उभा करण्यास प्रेरित करतील.

1. स्वच्छतेत नोंदवा, प्लास्टिक बॅग जगण्यास ही थांबवा

2. पर्यावरणाची सुरक्षा करा, प्लास्टिक बॅग वापरू नका

3. प्लास्टिक बॅग वापरू नका, निर्जल पृथ्वी जागरूकतेकडे जाऊ नका

4. प्लास्टिक बॅगांचे वापर थांबवा, पर्यावरण संवर्धनाच्या सर्व शोधांना द्यावे वेळ

5. 'प्लास्टिक' नावाची कामेच सुमारे असावे, प्रकृतीने धन्यवाद द्यावे

6. प्रकृती जादूची असते, त्याला हरवलेला नाही कोठेचा मुलगा चांगला, पर्यावरण बचावा आणि प्लास्टिक बॅग नाही वापरा

7. प्लास्टिकचा वापर, पर्यावरणाचा हान

8. संजय गांधीने म्हणाले होते 'गरीबी मुक्त होणार जर पृथ्वी मुक्त होती', परशुने म्हणाले होते 'पृथ्वी मुक्त होणार जर प्लास्टिकमुक्त होती'

9. प्रदूषण थांबवा, संचय प्लास्टिकचे जागा

10. पर्यावरण संरक्षण करा, अगदी प्लास्टिक बॅगांचा दुरुस्त करा

11. प्लास्टिक बॅग समुद्रकिनार्यावर काढून टाका, प्रकृती एक उद्योगरूप थांबली तर तुम्हीही एक माणूस थांबणार

12. गाडीमध्ये प्लास्टिक बॅग लवकरात तुम्ही देखील नाही तर तुम्हाला नाही नाही

13. प्रकृतीकडे पाठला नेहमी, पृथ्वीवर काढला समाचार काहीच न पाठले

14. विविध प्रकृतिचा खेळ, प्लास्टिक बॅगांचा सार या

15. पर्यावरणाला जीवनदान, प्लास्टिक बॅग वापरु नका

16. कांग्रेसला सत्तेखाली घातलं पोल्याचं, उत्सवामध्ये प्लास्टिक बॅग वापरलं लांबलं पोखऱाचं

17. प्रकृतीचे जीवन संशयशील, प्रत्येकाचं वजन नुकसानकारक आहे

18. प्रकृतीचा रक्षण करप्या, प्लास्टिक बॅग वापर थांबा

19. खुपच सोडुन गेलं अशा पर्यावरण अती सुंदर आहे, प्रेम यात आहे त्यासाठी प्लास्टिक बॅग वापरणे थांबवा

20. संरक्षण करा प्रकृतीला, प्लास्टिक बॅग वापरु नका

21. पृथ्वी समैक्यवर्ती आहे, त्याला संरक्षित राखण्यासाठी प्रत्येक घटकाचा योगदान आहे

22. पर्यावरणाच्या समस्यांवर हलवा, प्लास्टिक बॅग वापर थांबवा

23. ज्याच्या हातात उरले प्लास्टिकचे बॅग, तोच अगदी जागरूक माणूस

24. प्लास्टिक बॅग भरून घेतल्याशिवाय प्रत्येक मनुष्य ठाणे हरवू शकतो

25. पर्यावरण जबाबदार होतं, प्लास्टिक बॅग ना वापरणं यापुढे प्रथम चरण

26. हे प्लास्टिक्चे बॅग नाहीतर कोणताच नाही

27. ज्याच्या हातात उरले प्लास्टिकचे चारा, तोच सदुपयोगाचा मुलगा

28. प्रकृतीचे जोड माज करणारे नात्याला माळ, प्लास्टिक बॅग नाहीतर उदाहरण आहे

29. पर्यावरणाचा वातावरण सुंदर राहण्यासाठी अगदी प्रत्येक जागा होणे जर्या लक्षात ठेवुन प्लास्टिक्च बॅगांची आणखीच कमी करा

30. पृथ्वी आमची माता, ती जगावासासाठी करू शकेल सार्वजनिक गुण्हीन असलेल्या प्लास्टिक बॅग काढून टाकुन

31. न वापरता प्लास्टिक बॅग, जग नंतर हेच मोठं सफर

32. संरक्षित ठेवा प्रकृतीचा वातावरण, प्लास्टिक बॅग वापरु नका

33. प्रेमाने पर्यावरण साठी काम करा, आणखीच परत आलेला प्लास्टिक बॅग वापर करू नका

34. प्लास्टिक बॅग साठीचं अशी भुल, दुर्लभ भुली नको गळजोड

35. प्लास्टिक घेतांना चांगलं नाही, तो खराब होऊन पर्यावरणाला दुःख देते

36. पर्यावरण संरक्षण करण्याची शिकवली जिजाऊची वाचा, प्लास्टिक बॅग वापर केलेला तीन अशी वाचा

37. पर्यावरण संरक्षणात आपली मोठी भूमिका नाही असलेला तर प्लास्टिक बॅगांचा धुरंधर आहे

38. प्लास्टिक बॅग तरी चेतावणी, पर्यावरणाला भरणी न करावं

39. जगण्यासही शिकायला लागणार नसे प्लास्टिक बॅगांचा अनुपात, पर्यावरणाच्या समस्यांचा होणार विरोध

40. पर्यावरण संरक्षणाची विधा, प्लास्टिक बॅगांचे निषेध

41. प्रकृतीला प्रेम करा, तिच काळजी घ्या, अगदी जर प्लास्टिक प्लॅट वापरेल तर होणार दुःखाचा अर्ध

42. प्रत्येक लहान मुलासाठी, प्रत्येक पर्यावरणासाठी, प्रत्येक वनस्पतीसाठी प्लास्टिक बॅग वापराशी संपर्क वगळा

43. तुमचे प्रयत्न पर्यावरण संरक्षणासाठी नकार नाही, प्लास्टिक बॅग वापरणारे लोकही तुमचापण हून का?

44. पर्यावरण नकोनी शिथिल गमवता, प्लास्टिक बॅगांची त्याच्या जीवनीकडे गमावा

45. प्रकृतीच्या हरि मंदिरात पुजा देऊन लक्षात ठेवा, प्लास्टिक बॅगांचा दोष विसरू नका

46. प्रकृतीची समता संरक्षित करण्यासाठी मार्ग, प्लास्टिक बॅगांचा धुरंधर न करून सहली

47. प्लास्टिक बॅग वापर करु नका, पर्यावरणाची सुरक्षा करण्याचं संकल्प घ्या

48. प्रकृतीची निर्मिती लहान लहान, परंतु ती शक्य नाही असते पायऱ्यांच्या प्रकार फुटण्यासाठी प्लास्टिक बॅग वापरण्यांचं

49. पर्यावरण साठी प्रेम करणारे माणूस, किंवा पदविका घेऊन विविध उपाय शोधावे, प्लास्टिक बॅगचा वापर थांबवाव्या

50. प्रकृती करते सम आत्महत्या, प्लास्टिक बॅग वापरु नका

51. हक्क असल्यास पर्यावरण संरक्षण अदृश्य करा, प्लास्टिक बॅग वापरु नका

52. प्रकृतीचा समर्पण करते असणारा हो में प्लास्टिक बॅगांमधून त्याच्या विरोधात लढा

53. जाळ्या प्रति जाळ्याकाम्यात पॉलीथीन गारम वापरु नका

54. अश्या पैकतीर्थांना घेऊन जाऊ नका, प्लास्टिक बॅग वापरु नका

55. प्रक

एक लोकप्रिय तरीका अस्तित्वात असलेले प्लास्टिक बॅग्ज स्लोगन बनवण्याचा आहे म्हणजे, मराठी माध्यमातून स्लोगन बनवणे आणि त्यापेक्षा लहान आकाराचे बॅग्ज न काढण्याचे वापर करणे. सर्वात आधिक उपयुक्त प्लास्टिक बॅगचे नाव द्यायचे आहे असे, जसे की लॅटरल बॅग्ज, रियो बॅग्ज आणि केरो बॅग्ज. तुमच्या स्लोगन सामग्रीमध्ये प्रामाणिक चुका न करता येऊ शकता, तर स्लोगन सामग्रीकडे ओळखणे पाहणे आवश्यक आहे आणि त्यापेक्षा अनेक टेस्ट करण्याचे आवश्यक आहे. शोध करा आणि महत्वपूर्ण वाक्य वापरा, उदाहरणार्थ, "जॉज संगणारी बॅग्ज नव्हे असे, पेड झळणारी धुंद असोचे आहे." आपण पाहू शकता कि त्याच्या सामग्रीमध्ये प्लास्टिक बॅग्जचे गंभीरता आणि परिणाम कशात असतात.

Plastic Bags In Marathi Nouns

Gather ideas using plastic bags in marathi nouns to create a more catchy and original slogan.

Plastic nouns: solid
Marathi nouns: Marathi, Sanskrit, Sanskritic language, Mahratti

Plastic Bags In Marathi Rhymes

Slogans that rhyme with plastic bags in marathi are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Plastic: unenthusiastic, lymphoblastic, thermoplastic, blastic, elastic, stochastic, dynastic, plastique, fantastic, gymnastic, grass stuck, enthusiastic, desmoplastic, glass stuck, bombastic, scholastic, fantastik, nastic, onomastic, mastic, clastic, sarcastic, drastic, iconoclastic, plas tic, inelastic, glass stick, gum elastic, das stuck, interscholastic, anaplastic, ecclesiastic, trip the light fantastic, spastic, monastic

Words that rhyme with Bags: mailbags, drags, lags, tags, swags, frags, mags, knaggs, handbags, rags, sandbags, baggs, gags, wags, zags, braggs, stags, scrags, saddlebags, daggs, flags, snags, crags, blags, maggs, sags, brags, craggs, airbags, dagges, jags, nags

Words that rhyme with Marathi: dot e, ammirati, totty, faught e, doughty, motty, maserati, ga t, earshot he, brought tea, dotty, bhatti, crotty, scotty, brott t, haughty, boughty, zloty, galotti, bought tea, hot he, giamatti, caught he, delligatti, lahti, ha t, scottie, hot tea, lanzelotti, benenati, braggiotti, dot he, fought he, got t, scotti, karate, andreotti, brought he, got tea, aught he, capriati, cot he, knotty, rosati, sgambati, potty, gotti, liberati, got e, forgot he, beninati, naughty, da te, ma te, hottie, donati, knot he, la t, distraught he, bilotti, lot he, hlavaty, galati, forethought he, bought he, jereissati, got he, clotty, kiribati, la ti, dhoti, law t, cotty, salvati, snotty, bugatti, ah t, doughtie, spotty, minotti, literati, pavarotti, candiotti, mariotti, squatty, afterthought he, bertinotti, da ti, dottie, da t, biscotti, diodati, vigliotti, amati, lottie, lotty, bought t, ma t, grotty, benotti
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯