July's top tagalog para sa tindahan slogan ideas. tagalog para sa tindahan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Para Sa Tindahan Slogan Ideas

The Power of Tagalog Para sa Tindahan Slogans: Why They Matter

Tagalog Para sa Tindahan slogans are punchy and catchy marketing phrases printed on storefront signage or promotional materials to attract customers primarily in the Filipino community. These slogans are designed in Tagalog, the official language of the Philippines, to resonate with the ethnic group and make them feel welcomed and comfortable while shopping. An effective Tagalog Para sa Tindahan slogan uses simple language and an understanding of the culture to convey a message that aligns with the values of the target audience. These slogans are vital to small businesses as they can help improve their marketing efforts and increase brand awareness among their target audience.Some of the most memorable Tagalog Para sa Tindahan slogans include "Mag-ingat sa Presyo, Bumili sa Totoong Suki Mo" (Be careful with the price, buy from your real suki), which emphasizes the importance of loyalty, and "Sa Pasan Mo Ako Susandal" (Lean on me with your burdens), which promotes a sense of community and support. These slogans are memorable because they use everyday language, rhyme or use of puns, and relate to the cultural values, which resonates with the community.In conclusion, using Tagalog Para sa Tindahan slogans can help differentiate your small business and build trust with your Filipino customers. When used strategically, slogans can also increase brand recognition and customer loyalty. Therefore, it is essential to craft meaningful and memorable slogans that align with the cultural values of the Filipino community.

1. Sari-saring kahoy, tasa, at platito, lahat nandito!

2. Mag-shopping na sa Tagalog, abangan ang mga promo!

3. Lahat ng kailangan mo nandito, Tagalog sa tindahan, sulit ang biyahe mo!

4. Dahil sa! Tagalog sa tindahan, meron ka na, hindi kana maghanap pa!

5. Makitid man ang bulsa, sa Tagalog tindahan ay tatanggap ng debit at credit card na!

6. Gamit, damit, at kagamitan, sa Tagalog sa tindahan, swak sa budget mo, sulit ang bawat mong pagbili!

7. Mura na, maganda pa! Tagalog sa tindahan, ito na ang solusyon sa bawat pangangailangan mo!

8. Kahit bakit, sa Tagalog tindahan ikaw ay bibili, dahil dito, may katipunan at samahan ka din!

9. Pauwi na ako kaya't pasyal ka sa Tagalog tindahan, maibibigay mo ang kahilingan ng mga mahal sa buhay mo!

10. Laging bago, laging mura! Bumili ng mga kailangan sa Tagalog na tindahan na malapit sa tinitirahan mo!

11. Mura, reliable, at malapit sa lahat!

12. Ngayong panahon, may Tagalog sa tindahan! Maging praktikal at sumatindig sa isang produkto na pinoy na may gxxxxx aruga!

13. Kung kailangan mo ng taga, Tagalog sa tindahan, ito na ang kailangan mo upang matugunan ang mga bagay na kailangan mo!

14. Ito ang pinakaswak na lugar kung saan makakatagpo ng mga kailangan, dito ay may Tagalog sa tindahan!

15. Sa Tagalog tindahan, bawat araw ay shopping day. Dahil dito, exclusive deals at promos ang naghihintay sa 'yo!

16. Tumakbo sa Tagalog na tindahan ngayon! Ang iyong kakailanganin magsisimula at matatapos na rito, kaya wag nang mag-alangan pa!

17. Sa Tagalog tindahan, walang "sa akin na 'yan!" Ang lahat ng kailangan mo ay pwede mong bilhin dito!

18. Susyal man, mayaman man, pwede rito dumating! Dahil Tagalog sa tindahan ay pantay-pantay ang pagtanggap sa lahat ng iba't-ibang uri ng tao!

19. Sa Tagalog tindahan, kay dami-daming kailangan piliin, you won't be able to resist it!

20. Basta may kailangan, sa Tagalog na tindahan tatagain. Masaya na ang mga clients sa kanyang dalahan!

21. Basta andyan ang Tagalog sa tindahan, hindi mo kailangang mag-alala! Ang pinaka-simple at pinakamalupet na tindahan, sa Tagalog ka na!

22. Kung hanap mo'y mura at malapit, sa Tagalog sa tindahan magpunta ka! Mabait ang kanilang paninda, kaya wag na maghintay pa!

23. Magbilin sa Tagalog tindahan, hindi ka mauubusan ng mga bagay na kailangan mo. Sapat at maaalala ka pa nila habang ginagamit mo ang kanilang produkto!

24. Sa Tagalog na tindahan, mayroong ganap na seleksiyon ng mga kailangan mo. Mayroong sandali at mahabang paglilingkod sa kanilang mga kostumer. Kaya, hanapin sila!

25. Mula sa beshies't kapatid mu, sa Tagalog tindahan, sumali sa mga pumupuna...I-sure nila ang pagbili sa kanila, laging hinahangaan ng bayan!

26. Liit ng grocery bills, pasok sa pusa. Tagalog na tindahan nga'y sulit na! I-OFA mo pa para mas madali iyong sale!

27. Sa Tagalog tindahan, mayroong diskwento at mayroong promosyon. Laging pumupunta dahil pinanghihimatayan ng mga kailangan sa buhay.

28. Nakikita mo na ba ang Tagalog na tindahan na malapit sa inyong sereal? Dapat mas maging adik at mapadali iyong pamamalengke kasama sila.

29. Sa Tagalog tindahan, pinaka-gamit at pinaka-mura pa rin. Hindi mahal ang presyo, kundi ang serbisyo ng sambayanang ito!

30. Tila ba tindang bago, pero sumasabay sa panahon. Sa Tagalog tindahan, tropa ka nila dahil pantay-pantay kayong naaayon sa kanilang serbisyo.

31. Ang Tagalog tindahan mayroong mga kamchat at agimat ang mga gamit dito. Hindi ka magreregret sa pagbili mo sa kanila dahil sigurado silang may halo ka pang mga basbas!

32. Sa Tagalog tindahan, 100% original ang mga produkto, makakatipid ka at hindi ka na mahihirapan

33. Bilin mo sa Tagalog na tindahan, di ka magkaka-mamali. Pinoy ang produkto, promise di ka magsisisi, damay kapa sa pagpapalago nila!

34. Umasa ka sa Tagalog tindahan. Dito hindi ka lang bibili ng produkto, mararanasan mo rin ang halagang pagtanggap at pagmamahal mula sa kanila.

35. Magandang produkto, mura sa bulsa. Ganyan ang Tagalog tindahan, perfect na sa lahat ng pangangailangan sa bahay!

36. Sa Tagalog tindahan, seryoso sa kalidad at respeto sa kanyang mga kostumer, obligado na itong pumapapasa sa bebot n'yong inaasahan!

37. Tagalog sa tindahan, wag na magdalawang-isip dahil dito kayo handa, sila na rin ang handang magbigay.

38. Sa Tagalog tindahan, nakakaranas tayo ng naiibang pakiramdam. Pagpalain ka ng mga tindahan kung ikaw ay shopping sa kanila.

39. Walang kupas ang Tagalog tindahan. Dito, ang lahat ng gamit ay pagsasama-samahin upang mas magiging sulit ang bawat isa sa bawat pamimili!

40. Sa Tagalog tindahan, ay walang tinatapon!

41. Hindi malupit ang mga tindahan dahil sa Tagalog sa tindahan may tahan sa likod ng mga gamit nila!

42. Pagbibigay ng serbisyo na bagay sa pagpapalawak ng kabuhayan. Iyong hahanapin sa Tagalog tindahan.

43. Sa Tagalog sa tindahan, Hindi lang mahalaga ang presyo, binibigyan din nila ng halaga pag-respekto ang kanilang mga ibig iparating.

44. Medyo mas marami nang napapapla, muli kayong sasabay sa Tagalog sa tindahan dahil sila ay kakampi ninyo!

45. Sa Tagalog tindahan, mayroong isang espesyal na lugar para sa lahat. Sakin ka man, kayo o tinatangkilik, ituturing kayong pantay-pantay at mayroong matatag na relasyon.

46. Tagalog sa tindahan, mas matutuwa ang iyono kung magbabili kayo dito Upang matuklasan ang mga bagong bagay!

47. Malinaw na sa Tagalog tindahan, mayroong malawak na sakop para makakuha ng iba't ibang items, lagi ka nilang aabangan.

48. Sosyal maya bahay, mas mura sa Tagalog tindahan. Wala ng magpapabigat sa buong katawan, kaya sigurado ka rin sa iyong kalusugan!

49. Sa Tagalog tindahan, ang bawat producto ay garantisadong magagamit. Kaya't wag ka ng mag-alinlangan at pumili ng maraming bagay na kailangan mo!

50. Hindi ka magkakalituhan sa Tagalog tindahan dahil sila ay handa na sa iyong lahat ng pag-order. Huwag na magdalawang-isip at pumunta na sa kanila!

51. Dito sa Tagalog tindahan, ikaw ang hari, laging nilang ipapakita kung paano ka mahalin.

52. Nito rin ang panahon, dahil sa Tagalog tindahan, kalooban mo ay makakamit at maliliit na pangangailagan ay maisasatisfy!

53. Sa Tagalog tindahan, ay mayroong out of this world na promo kaya't magshopping na!

54. Sa Tagalog tindahan, may nagmamahal na nag-aalay sa ating lahat! Bukas sa lahat ng kailangan natin sa buhay.

55. Sa Tagalog tindahan, kailangan lang ng contak na ibibigay, pangangailangan mo ay matitiyak nila!

56. Dito sa Tagalog tindahan, lahat ng uri ng kostumer ay tinatanggap nang buong puso!

57. Kung ika'y mayroong pangangailangan, sa Tagalog tindahan is one stop shopping!

58. Dahil sa Tagalog tindahan, tunay kayong patuloy na kawawili. Lahat ng problema mo matutulungan mong maipapasa dahil sa kanila!

59. Sa Tagalog sa tindahan, palaging maglital ang kanilang paninda kahit mababa lang ang iyong budget!

60. Iyong pamimiting ay magpapatibay ng iyong kinabukasan. Sa Tagalog ng tindahan, kahit na magkano pa ang iyong budget, bibigyang-pansin ka nila.

61. Pumunta na sa Tagalog tindahan, kung magpapadala ng pagkain o kahit ano pa.

62. Pero hayaan mong sila ang magtagal sa amo't amo mong lugar. Sa Tagalog sa tindahan, ay siguradong bibilhin mo sa kanila.

63. Sa Tagalog na tindahan, ay mayroong mga produkto na lahat nang gamit ng school ay makukuha na. Hindi mo na pahihirapan ang mga mahal sa buhay mo!

64. Sa Tagalog tindahan, mahirap man o mayaman, pantay kayong binibigyan ng serbisyo!

65. Hindi pumupunta sa kanya ang komplikasyon dahil sa Tagalog sa tindahan, kailangan mo man o hindi, lahat ng gamit ay makakatagpo rito!

66. Sa Tagalog na tindahan, "pati ako man, pinapalakpakan!"

67. Sa Tagalog na tindahan, ang estilo namin ay mas sulit plus maayos pa sa safe!

68. Pinoy style, Pinoy way. Sasabay sana sa Tagalog na tindahan!

69. Sa Tagalog tindahan, dalawang beses makurap, produkto mo matagpuan!

70. Sa Tagalog tindahan, kahit na saan man, ubusin ang voucher mo dahil dito'y sulit upang gamitin!

71. Maria at Pipoy na may mapa sa kamay ay nagsimulan nang lumakbay, nang mapunta sa Tagalog tindahan ay parehong isalpak ang kamera sa bawat isang tindahan na napupuntahan nila!

72. Ewan mo ba, sa Tagalog na tindahan naalala namin ang kahalagahan ng bayan!

73. Hindi ako gumawa ng pangit na pagbili, pumunta ka sa Tagalog tindahan kung saan ay perfect na!

74. Kailangan mo ng niya at kailangan niya ng isa sa iyo? Dalawang Tagalog sa tindahan, ligtas sa bawat kasunduan!

75. Sa Tagalog tindahan, sumasabay tayo sa bawat pagbabago sa mundo. May tatak pinoy, malinis at makabayan!

76. Sa civil defense, safety is number one! Pero sa Tagalog tindahan, safety, quality, at panalo sa produkto, yan ang perfect na bumili!

77. Masaya itong upang mag-shopping dito sa Tagalog na tindahan. Bawat serbisyo ay mayroong pabusog na dala!

78. Sa Tagalog na tindahan, ang taba ng iyong bulsa ay maaring i-juggle at sa kanila ay swak na swak!

79. Sa Tagalog tindahan, kung ayaw mong magkamali, impulsive at matakaw, sigurado kang magaling ka!

80. Walang sikreto, walang kembot, Tagalog na tindahan ay rakenrol, ang mga matapakin ay tunay na halaga, huling-huling may katabi kang madilaw.

81. Ang laging patok, dito sa Tagalog na tindahan mayroon lagi silang siguradong pambihira!

82. Sa Tagalog tindahan, kanilang tagapagtanggol ang mga produkto nila mula sa kapahamakan tulad ng taas ng inflation at patuloy nilang pinapalakas ang seguradong pagbaha ng mas murang produkto.

83. Sa Tagalog na tindahan, kinakailangan mo ang kanilang palagay. Sa kailangan mo kayang tunay at mahal.

84. Sa Tagalog sa tindahan, ay mayroong pinoy ang mga produkto, oo ang kanilang salita at maging tungkulin ay Pilipino.

85. Sa Tagalog sa tindahan, ang bawat bagay ay pinagsasama-sama at pinanganlanan. Parang kasama mo ang mga kaibigan sa bawat bilihin!

86. Sa Tagalog na tindahan, kapag ito ay mayroong santo... ang serbisyo ay magaling!

87. Sa Tagalog tindahan, hindi nabibilang ang pinagpipilitan, walang mahalaga kung hindi ang kailangan!

88. Sa Tagalog sa tindahan, nakikita mo ang mabuti sa iyo sa lahat dahil Pinoy ito sa loob at labas.

89. Sa Tagalog na tindahan, dahil sa mga produkto nila, bibigyan ka nila ng halaga at magbibigay sa maraming bagong kaibigan!

90. Sa Tagalog sa tindahan, handa sila sa iyo kung masaya o malungkot, laging mayroong para sa iyo kung ano ang iyong pangangailangan!

91. Sa Tagalog tindahan, mayroong haplos at halik, dito, kaibigan ko'y siguradong ay tusukin ka parin!

92. Sa Tagalog tindahan, walang kinalaman ang laki ng bulsa o estado, sila ay kanilang pantay-pantay na ipinagkakaloob ng mga produkto nang buong puso!

93. May kasama ka sa lakbay ng kaligayahan sa Tagalog tindahan!

94. Mayroong isang bagay na magkahalo ang Tagalog tindahan, quality ang nagtatayang, tungkulin at pakikisama!

95. Sa Tagalog sa tindahan, laging mayroong oportunidad na mag-sumali, mga interesado at maaaring kumonekta, makipagtrading!

96. Sa Tagalog na tindahan, bawat produkto ay isang "teleserye"! Di nila ipapahiwatig kung paano ako maglakad pa sa kanya!

97. Sa Tagalog tindahan, hindi nabibigo, dahil special ang bawat item na kanilang ibibigay.

98. Ang Tagalog sa tindahan ay swak sa mga Pinoy, handa silang ibigay ang lahat ng maibigay para sa kapuwa.

99. Kung para sa iyo, tama na walang halong tama, sa Tagalog sa tindahan ka!

100. Sa Tagalog na tindahan, ang bulsa ay nasisiguro sa presyo, ang serbisyo kayang saklawan!

Creating a memorable and effective Tagalog para sa tindahan slogan is essential for any successful business owner. To create a winning slogan, one should consider using humor or a catchy rhyme, which can stick to the customers' minds for a long time. Keeping the slogan short and sweet, meaning it shouldn't be too long or complicated, can also help customers easily remember it. Using vivid language that communicates the store's unique selling point, such as "Ang Tindahan na may Sari-saring Paninda" (The store with a variety of products) or "Siguradong Mura at Patok sa Bilihan" (Guaranteed Low Prices and Popular for Shopping), can draw in more customers. More creative slogans could be "Ang Chilimansi Ayang Lagyan ng Buhay" (Chilimansi Adds Life to It) or "Wala Kang Tatalo sa Presyong Aming Alo!" (You Won't Beat Our Prices!). Incorporating humor, the use of idioms and expression unique to the Tagalog language are excellent approaches to crafting the best Tagalog para sa tindahan slogans.

Tagalog Para Sa Tindahan Nouns

Gather ideas using tagalog para sa tindahan nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper

Tagalog Para Sa Tindahan Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog para sa tindahan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯