Malaking puno, ngunit walang lilim.

Slogan Generator

1 Malaking puno, ngunit walang lilim.
Copy

Tagalog Slogans