Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan

Slogan Generator

1 Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan
Copy

Tagalog Slogans